Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Newsletter strategiczny

Newsletter strategiczny

W ramach projektu KAIZEN planowana jest aktualizacja strategii Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Dotychczas obowiązujący dokument, z października 2008r, dotyczy lat 2009-2013. Zadaniem KAIZEN jest jego analiza, aktualizacja przyjętych założeń oraz stworzenie nowej wersji, na kolejne lata. Projekt zakłada zaangażowanie w te prace pracowników dydaktycznych i administracyjnych PJWSTK, tak by mogli mieć wpływ na przyszły kształt uczelni. Współudział pracowników w tworzeniu strategii zwiększa również szanse na jej efektywne wdrożenie. Dlatego kilka lub kilkanaście opcji strategicznych wypracowanych przez władze uczelni zostanie poddanych dyskusji, a wyselekcjonowane posłużą do opracowania nowego dokumentu.
Aby ułatwić dyskusję o przyszłości szkoły, do której zaprosimy wiosną 2013, zespół projektu KAIZEN przygotowuje, bazując na najnowszych raportach, opracowaniach oraz doniesieniach prasowych, pakiety informacji przybliżających tematykę rozwoju szkolnictwa wyższego.


Newsletter strategiczny nr 1 (1).pdf

Newsletter strategiczny nr 2.pdf

newsletter strategiczny nr 3.pdf

Newsletter strategiczny 4.pdf

newsletter strategiczny nr 5.pdf

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE