Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Zapytania Ofertowe

Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SHAREPOINT

Zapytanie ofertowe dot. realizacji nowych funkcjonalności w systemie zarządzania dokumnetami opartym o platformę SharePoint w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 4 września 2014 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie

zapytanie_ofertowe_sharepoint.pdf

ROZEZNANIE RYNKU DOT. UMIESZCZENIA KURSÓW NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ Z OBSŁUGI PLATFORMY EDUX I SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ UCZELNI GAKKO

Rozeznanie rynku na wykonanie konwersji kursów z obsługi platformy EDUX i systemu wspomagającego pracę Uczelni GAKKO z formatu doc. i docx do html oraz umieszczenie jego na platformie edukacyjnej EDUX w ramach projektu "KAIZEN- Japońska Jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 22 sierpnia 2014 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

rozeznanie rynku_informatyk konwersja_2.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZATRUDNIENIA 2 TESTERÓW SYSTEMU GAKKO

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia 2 testerów systemu wspomagającego pracę uczelni GAKKO w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 18 lipca 2014 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie 

zapytanie ofertowe testerzy.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. OPRACOWANIA KURSU E-LEARNINGOWEGO Z OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW

Zapytanie ofertowe dot. opracowania kursu e-learningowego z obsługi elektronicznego systemu obiegu dokumentów w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 18 lipca 2014 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie 

zapytanie ofertowe kurs obsluga DMS.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZATRUDNIENIA 2 PROGRAMISTÓW

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia 2 programistów do prac związanych z rozbudową systemu wspomagającego pracę uczelni GAKKO oraz modernizacji  platformy EDUX w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 04 kwietnia 2014 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie 

zapytanie ofertowe programiści 5.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SZKOLENIA Z CONTROLLINGU I ZARZĄDZANIA FINANSAMI NA UCZELNI WYŻSZEJ 

Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia z controllingu i zarządzania finansami na Uczelni Wyższej w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 31 marca 2014 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

Zapytanie ofertowe szkolenie zarzadzania fin.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZATRUDNIENIA PROGRAMISTÓW ASP.NET

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia programisstów ASP.NET  do prac związanych z rozbudową portalu Biura Karier w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 3 lutego 2014 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

Zapytanie ofertowe programisciBK2014.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZATRUDNIENIA PROGRAMISTY 

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia programisty do prac związanych z rozbudową systemu wspomagającego pracę uczelni GAKKO w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 19 listopada 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie 

zapytanie ofertowe programiści 4.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE - SPECJALISTA DS. PROCEDUR 

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. procedur  odpowiedzialnego za opracowanie i wdrożenie procedur z obszaru zarządzania majątkiem i finansami w PJWSTK  ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 12 września 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie 

zapytanie ofertowe Specjalista ds procedur fin.pdf

ROZEZNANIE RYNKU NA SPECJALISTĘ DS HR 

Rozeznanie rynku na Specjalistę ds HR odpowiedzialnego za opracowanie i wdrożenie zaawansowanych procedur związanych z zarządzaniem kadrami.

Złożone ofert posłużą do oszacowania wartości rynkowej  niniejszego zamówienia realizowanego w ramach projektu "KAIZEN- Japońska Jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 9 września  2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

rozeznanie rynku_specjalista ds HR procedury_2013.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZATRUDNIENIA PSYCHOLOGA PRACY 

Zapytanie ofertowe na pełnienie obowiązków Psychologa pracy  odpowiedzialnego za przygotowanie narzędzia diagnozującego predyspozycje zawodowe studenta PJWSTK ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 6 września 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie 

zapytanie ofertowe Psycholog 2.pdf

ROZEZNANIE RYNKU DOT. UMIESZCZENIA KURSU Z ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ METODĄ KAIZEN NA PLATFORMIE EDUX

Rozeznanie rynku na wykonanie konwersji kursu z zarządzania jakością metodą KAIZEN z formatu doc. i docx do html oraz umieszczenie jego na platformie edukacyjnej EDUX w ramach projektu "KAIZEN- Japońska Jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 20 sierpnia 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

rozeznanie rynku_informatyk konwersja.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW MBA

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów  MBA dla pracownika PJWSTK na terenie Aglomeracji Śląskiej w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 27 sierpnia 2013 r. do godz. 14 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

zapytanie_ofertowe_MBA_SLask.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZATRUDNIENIA PROGRAMISTY 

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia programisty do prac związanych z rozbudową systemu wspomagającego pracę uczelni GAKKO w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 25 lipca 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie 

zapytanie ofertowe programiści 3.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZATRUDNIENIA SPECJALISTY DS. HR

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia Specjalisty ds HR do prac związanych z przygotowaniem testu kompetencji zawodowych dla studentów w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 25 lipca  2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie 

zapytanie ofertowe Specjalista ds HR.pdf

ROZEZNANIE RYNKU NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW STRATEGICZNYCH 

Rozeznanie rynku na przeprowadzenie warsztatów strategicznych w ramach projektu "KAIZEN- Japońska Jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 5 lipca 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

rozeznanie rynku_warsztaty strategiczne_2013.docx

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. DOSTARCZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI 

Zapytanie ofertowe dot. dostarczenia i wdrożenia systemu zarządzania dokumentami w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa do 15 maja 2013 r. do godz. 16 

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie 

ZAPYTANIE OFERTOWE DMS PJWSTK.pdf

Odpowiedź na zadane pytania 

Odpowiedz na pytanie do zapytania ofertowego.pdf

Odpowiedz na pytanie do zapytania ofertowego-2.pdf 

ROZEZNANIE RYNKU NA ANALITYKA IT

SYSTEMU WSPOMAGANIA PRACY UCZELNI GAKKO

Rozeznanie rynku na pełnienie obowiązków Analityka IT systemu wspomagania pracy Uczelni GAKKO.

Złożone ofert posłużą do oszacowania wartości rynkowej  niniejszego zamówienia realizowanego w ramach projektu "KAIZEN- Japońska Jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 5 kwietnia 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

rozeznanie rynku_analityk GAKKO.docx

ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. ZATRUDNIENIA PROGRAMISTY 

Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia programisty do prac związanych z rozbudową systemu wspomagającego pracę uczelni GAKKO w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 3 kwietnia 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie 

 zapytanie ofertowe programiści 2.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE STUDIÓW LUB KURSU MBA

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów lub kursu MBA dla 3 pracowników PJWSTK w ramach  projektu  "KAIZEN - Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych "
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 7 marca 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

zapytanie_ofertowe_MBA.pdf

ROZEZNANIE RYNKU NA ADMINISTRATORA SYSTEMU ELEKTORNICZNEGO ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI 

Rozeznanie rynku na pełnienie obowiązków Administratora Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami.

Złożone ofert posłużą do oszacowania wartości rynkowej  niniejszego zamówienia realizowanego w ramach projektu "KAIZEN- Japońska Jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 4 lutego 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

rozeznanie rynku_administrator.docx

 

ROZEZNANIE RYNKU NA OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH I PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW Z METODOLOGII  KAIZEN W OBSZARZE JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ WYŻSZĄ  

Zwracamy się z serdeczną prośbą o złożenie oferty na opracowanie materiałów dydaktycznych i przeprowadzenie warsztatów z zastosowania metodologii KAIZEN w obszarze jakość zarządzania Uczelnią Wyższą.

Niniejsze zamówienie realizowane jest  w ramach projektu "KAIZEN- Japońska Jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podpisane oferty wraz z załącznikami proszę o przesłanie do 13 lutego 2013 r. do godz. 16 na mail rafalm@pjwstk.edu.pl lub dostarczenie osobiście do siedziby PJWSTK ul Koszykowa 86; 02-008 Warszawa.

Szczegóły przygotowania i dostarczenia oferty zostały opisane w poniższym dokumencie.

rozeznanie rynku_ KAIZEN.docx

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE