Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Doskonalenie kompetencji

Doskonalenie kompetencji

Jednym z celów programu Kaizen  jest ustalenie i zdefiniowanie, a następnie doskonalenie w procesie edukacji kompetencji kluczowych, niezbędnych absolwentom na rynku pracy. W tym celu konieczne jest stworzenie narzędzia do oceny kompetencji społecznych studentów i  absolwentów. Ze względu na możliwość masowego wykorzystania i łatwego dostępu, zdecydowano się na test predyspozycji zawodowych badających tzw. miękkie kompetencje. Przygotuje go i przeprowadzi zespół ekspertów z obszaru psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Test ma być narzędziem trafnym, rzetelnym i znormalizowanym, spełniającym wymagania psychometryczne.

Podstawą przygotowania testu jest analiza materiałów dotyczących wymagań z obszaru kompetencji społecznych, które rozwija szkoła w ramach zajęć oraz zdefiniowane, podczas warsztatów z udziałem kadry naukowo-dydaktycznej, kluczowe kompetencje, jakie powinien posiadać absolwent PJWSTK, by odnosić sukcesy na rynku pracy. Na 2013 rok zaplanowano  pobranie reprezentatywnej próby badawczej, rekrutującej się spośród studentów, i  przebadanie jej wstępną wersją testu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE