Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Udostępnianie i zarządzanie wiedzą

Udostępnianie i zarządzanie wiedzą

Celem modułu Zarządzanie Wiedzą w projekcie „KAIZEN – japońska jakość w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych” jest rozwijanie poszczególnych procesów zarządzania wiedzą, ich integracja i zrównoważenie. Podstawą ma być sprecyzowane i systematyczne podejście do istotnej dla organizacji wiedzy. Związane z nią procesy, kreowanie, zbieranie, organizowanie i dyfuzja wiedzy,powinny przebiegać spójnie z innymi procesami i w dążeniu do osiągnięcia założonych celów organizacji. W projekcie przewidziano m.in. wdrożenie rozwiązań, które umożliwią identyfikację obszarów wiedzy kluczowych dla konkurencyjności, lokalizację i pozyskiwania wiedzy, przechowywanie i wykorzystania oraz dzielenia się nią. Procedury te zostaną wprowadzone i zintegrowane z innymi elementami przewidzianymi w Księdze Jakości PJWSTK. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie skuteczniejsze i efektywniejsze zarządzanie, a przede wszystkim zwiększenie dostępu do wiedzy dla klienta zewnętrznego i wewnętrznego oraz szersze i pełniejsze jej wykorzystanie.

Kluczowym elementem będzie wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentami. Powstałe w jego ramach repozytorium będzie sukcesywnie zasilane generowaną na uczelni wiedzą. Aby skutecznie wykorzystywać wszystkie rezultaty i produkty modułu Zarządzanie Wiedzą w projekcie Kaizen zaplanowano wiele szkoleń, zarówno w systemie tradycyjnym jak i e-learningowym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE