Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Biuro Karier

Biuro Karier

W ramach realizacji projektu Kaizen przewidziana jest rozbudowa portalu Biura Karier o moduły Absolwent – gromadzący i udostępniający informacje o absolwentach PJWSTK i pełniący funkcję portalu społecznościowego A2B  (Academic to Business) oraz Pracodawca - umożliwiający firmom ocenę studenta (stażysty/praktykanta), a uczelni zarządzanie relacjami z pracodawcami. Dzięki portalowi B2A (Business 2 Academia) będzie można także zbierać opinie partnerów zewnętrznych dotyczące kierunków rozwoju i programów nauczania.

Portal społecznościowy [A2B]  Absolwent to Business, będzie wyposażony w następujące funkcje:

 • PROFIL — możliwość zaimportowania profilu z innego portalu, co ułatwi korzystania z systemu poprzez zniwelowanie konieczności wielokrotnego wpisywania tych samych danych.
 • OCENA STAŻU — możliwość oceny pracodawcy przez absolwenta po odbytym stażu ¡ udostępnienia tych informacji innym studentom i absolwentom, by wiedzieli, które firmy proponują dobre warunki, a których należy unikać.
 • SUGESTIE — możliwość zgłaszania sugestii dotyczących  ewentualnych zmian, np. uzupełnienia programu kształcenia PJWSTK o wiedzę i umiejętności, których zabrakło absolwentom w miejscu pracy.
 •  SEARCH — możliwość przeszukania bazy absolwentów według określonych kryteriów, np. miejsca pracy,  konkretnych umiejętności (np. programista C++)  czy wyszukanie osób zajmujących obecnie podobne stanowisko.
 • WYDARZENIA — możliwość tworzenia i informowania o wydarzeniach, rozsyłania zaproszeń oraz zamieszczania podsumowań. Część stała - konkurs na najlepszego absolwenta.
 • DZIAŁ PRACA — (networking) informacje o wakatach w firmach, stawkach, zaletach ¡ wadach zatrudnienia w danym miejscu
 • PLANOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY — wizualizacja ścieżki kariery w postaci „drzewa kompetencyjnego” (stanowisko, wiedza ¡ umiejętności, miejsce na ścieżce rozwoju); dzielenie się informacjami, jakie umiejętności są potrzebne na danym etapie rozwoju (historie sukcesów i porażek) - rodzaj doradztwa grupowego.
 • DOKSZTAŁCANIE — możliwość sprawdzenia, jakie umiejętności należy nabyć ¡ gdzie można je zdobyć,  aby przeskoczyć na kolejny etap w karierze zawodowej (funkcja dołączona do „drzewa kompetencyjnego”). Opinie o różnych kursach ¡ szkoleniach, o rynkowej wartości certyfikatów.
 • PODIUM — najlepsi absolwenci, osiągnięcia, dyplomy, odznaki, wyróżnienia.
 • PROJEKTY — poszukiwanie osób o określonych umiejętnościach niezbędnych przy realizacji projektu (badawczego, komercyjnego) / szukanie sponsora dla projektu (powiązanie z portalami aniołów biznesu i innych funduszy inwestujących w nowe technologie)
 • FORUM / BLOG

Portal społecznościowy [B2A] - Business to Academiabędzie zawierał:

 • MODUŁ ANALITYCZNY — możliwość statystycznego opracowania informacji zbieranych od pracodawców, umożliwiający pozyskiwanie ankiet i ocen online.
 • WYDARZENIA — np. informacje z posiedzeń Rady Programowej, daty posiedzeń i informacje dotyczące innych wydarzeń organizowanych przez uczelnię i biznes (warsztaty/konferencje/szkolenia).
 • FORUM — miejsce przekazywania uwag oraz wymianę opinii na temat ścieżek kształcenia bądź potrzeb pracodawców.
 • OCENA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH — dostępne na stronie zewnętrznej, po zalogowaniu.
 • FORESIGHT — informacja o potrzebach rynku pracy w przyszłości - opinie pracodawców, publikacje, raporty, uwagi do Strategii PJWSTK (strona wewnętrzna dostępna po zalogowaniu).
 • OCENA STUDENTÓW PO STAŻACH — obligatoryjny moduł dla wszystkich przyjmujących studenta na staż.
 • DEFINICJA ŚCIEŻEK KARIERY — informacja o wiedzy, umiejętnościach i postawach wymaganych na różnych stanowiskach.
 • BAZA SPECJALISTÓW — baza przedstawicieli biznesu zainteresowanych prowadzeniem wykładów/warsztatów/kursów (celem jest wzrost liczby praktyków prowadzących zajęcia).
 • PUNKTY ZA AKTYWNOŚĆ — możliwość umieszczania case study (reklama dla firmy) w celu wykorzystania ich w dydaktyce - pracodawca, który umieści studium przypadku otrzyma punkty, a ich liczba będzie decydowała o jego miejscu na liście w bazie firm przyjmujących na staże.
 • GIEŁDA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH — możliwość zamieszczania przez pracodawcę propozycji tematów prac licencjackich ¡ magisterskich.

W ramach programu Kaizen istniejący już na portalu Biura Karier moduł Ankiety ma zostać uzupełniony o nowe funkcje:

 • DEFINICJĘ GRUPY DOCELOWEJ – po zintegrowaniu z systemem GAKKO (pobieranie nazwisk ¡ ID studentów) moduł będzie służył do przeprowadzania zaawansowanych ankiet oceniających kadrę.
 • INFORMACJA O TYM, KTO NIE WYPEŁNIŁ ANKIETY - celem zwiększenie odsetka studentów wypełniających ankiety (wiedza przechowywana w systemie, aby zapewnić anonimowość ankiet)
 • AUTOPRZYPOMINANIE O ANKIECIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE