Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Napisz, co myślisz...

Napisz, co myślisz...

W grudniu 2012r wśród studentów i pracowników PJWSTK zostaną przeprowadzone ankiety, oceniające jakość procesu dydaktycznego i działanie różnych struktur uczelni.

Ankiety będą dostępne w formie elektronicznej na portalu Programu Kaizen. Studenci będą mogli wypowiedzieć się, miedzy innymi, na temat  jakości samych zajęć dydaktycznych i programów studiów oraz "różnych elementów rzeczywistości studenckiej" - chodzi o działalność dziekanatu, barku, biblioteki itp. Pracownicy zostaną poproszeni o skomentowanie jakości warunków pracy, systemu motywacyjnego, itp. W ankiecie znajdą się również pytania dotyczące systemów informatycznych uczelni.
Celem badania jest identyfikacja problemów związanych z szeroko rozumianą jakością procesu dydaktycznego. Wyniki ankiet zostaną udostępnione na stronach portalu Projektu Kaizen, a następnie wykorzystane do podjęcia kroków mających na celu usprawnienie działalności uczelni.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE