Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Jakość

Jakość

W ramach Projektu KAIZEN  podjętych zostanie szereg działań mających na celu podniesienie szeroko rozumianej jakości procesu dydaktycznego w PJWSTK. Zaplanowano przeprowadzanie różnego rodzaju  ankiet, mające na celu zdefiniowanie obszarów wymagających udoskonalenia. Organizowane będą robocze spotkania Kół Jakości, a także warsztaty i szkolenia poświęcone konkretnym problemom. Do dyspozycji kadry i studentów oddane zostaną „Suggestion Boxes”. Problemy zgłaszane przez pracowników za pośrednictwem wewnętrznego systemu zbierania informacji będą na bieżąco analizowane, a wnioski przekazywane Kierownictwu Projektu.

Zbadanych zostanie wiele czynników mających wpływ na prawidłowy przebieg procesu nauczania, poczynając od systemów informatycznych poprzez adekwatność procedur, współpracę z otoczeniem (w szczególności z pracodawcami i absolwentami), poprzez działalność jednostek wspierających proces dydaktyczny (takich jak biblioteka czy dziekanat), a na systemie motywacyjnym pracowników kończąc. Celem nadrzędnym planowanych działań jest stworzenie w PJWSTK unikatowego, sprawnie działającego systemu zapewniania jakości, spełniającego wymogi ENQA i opartego na japońskiej filozofii kaizen, czyli zaangażowania każdego pracownika w stały rozwój organizacji.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE