Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Filozofia Kaizen

Filozofia Kaizen

Kaizen (jap. 改善 pol. poprawa, polepszenie, zmiana na lepsze) - w tym przypadku: filozofia postępowania, wywodząca się z japońskiej kultury i praktyki zarządzania.

Jej zastosowanie nie sprowadza się tylko do tego, aby produkt, czy usługa odpowiadały określonym wymaganiom jakości. W myśl tej filozofii jakość sprowadza się do stylu życia - niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągłe zaangażowanie oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu. Polega to na włączeniu procesu myślowego na każdym etapie produkcji, jest odpowiedzią na zautomatyzowane, tradycyjne podejście do produkcji masowej, które eliminuje potrzebę świadomej oceny wykonywanego zadania.

Cele kaizen

Kaizen, poprzez stopniowe doskonalenie wszelkich aspektów działalności firmy, dąży do osiągnięcia następujących celów:

 • skrócenia czasu realizacji procesu pracy oraz poprawy jakości;
 • dostosowywania technicznego elementów systemu;
 • tworzenia kryteriów oceny i nagradzania;
 • redukcji kosztów.

Zasady kaizen

Filozofia kaizen opiera się na dwóch, zasadniczych elementach:

 1. ulepszania i zmiany na lepsze,
 2. toczącego się stale procesu.

10 zasad kaizen

 1. Problemy stwarzają możliwości.
 2. Pytaj 5 razy „Dlaczego?” (Metoda 5 why)
 3. Bierz pomysły od wszystkich.
 4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
 5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
 6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.
 7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.
 8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
 9. Pomyłki koryguj na bieżąco.
 10. Ulepszanie nie ma końca.

Bibliografia

Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary, Kenkyusha Limited, Tokyo 1991, ISBN 4-7674-2015-6

(żródło Wikipedia)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE