Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > aktualności > W poszukiwaniu kluczowych kompetencji

W poszukiwaniu kluczowych kompetencji

poniedziałek, 19-listopada-2012

O założeniach i celach projektu KAIZEN poinformował na spotkaniu z dziekanami  wydziałów i kadrą dydaktyczną Rafał Muniak, szef komórki ds. projektów PJWSTK.  Zebranie  miało miejsce 13 listopada w Sali Senatu PJWSTK.  – Naszym celem jest oprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością dydaktyki i obsługi studenta, w tym zwiększenie udziału pracodawców w procesie dydaktycznym. Poprawa efektywności operacyjnej uczelni   oraz zwiększenie dostępu do wiedzy dla klientów zewnętrznych i wewnętrznych – tłumaczył Rafał Muniak. Program ma służyć profesjonalizacji zarządzania przez lepszy dostęp i wykorzystanie informacji zarządczych. Rafał Muniak podkreślił, że zgodnie założeniami KAIZEN,  strategia rozwoju uczelni ma  być dynamicznie aktualizowana we współpracy z kadrą i pracownikami PJWSTK.
Zgodnie z harmonogramem projektu zrealizowano już pierwsze zadania, mające służyć  poprawie efektywności i jakości nauczania. Zakupiono macierz serwerową i odpowiednie do niej oprogramowanie. W przetargu wyłoniono  dostawcę systemu ERP - firmę Alt One sp. z o.o.   Kolejnym krokiem ma być  rozbudowa systemu GAKKO i portalu Biura Karier. Trwają pracę nad mapą procesów PJWSTK która ma być punktem wyjścia dla udoskonalenia procesów zarządzania jakością.  O założeniach wenętrznego systemu quality w kontekście wymogów Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wytycznych The Quality Assurance Agency for Higher Education, mówiła dr Małgorzata Cieciora, pełnomocnik rektora ds. jakości.  Warsztaty, w efekcie których ma  powstać test badający miękkie kompetencje zawodowe studentów, celem ich rozwijania jest odpowiedzi na wymogi rynku pracy, poprowadziła dr Maria Jabłońska-Wołoszyn wraz z zespołem psychologów.

Quality Kaizen prezentacja na warsztat

Prezentacja projektu.ppt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Logotypy: Kapitał ludzki, Projektu Kaizen, PJWSTK, UE